ข่าวประชาสัมพันธ์
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Login Form

  1. จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการประจำปีงปประมาณ 2561
  1. จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน ประจำปี 2561

website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: tarmeesee@gmail.com