ศูนย์คุณภาพ รพ.(HA)
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Login Form

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
  • Kunena COM_KUNENA_INTERNAL_ERROR

ศูนย์คุณภาพ 111062

 

·         SAR-2020

·         รายงานการประชุม Quality Day

·         ภาพกิจกรรมคุณภาพ

·         วีดีทัศน์หน่วยงาน

·         ข้อมูลคุณภาพ Google Drive

·         HA Standard HA 4th Edition

·         รูปแบบการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 Version 2019

§  ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร

§  ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

§  ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย

§  Service Profile หน่วยงาน

§  Service Profile PCT

 

>>>FMACD04600_SAR_2018_1 

>>>SPA _Part I_ in Action 130718

>>>SPA _Part II_ in Action 130917 _1,4,6,8,9

>>>SPA _Part III_ in Action 130603

>>>เคล็ดลับงานคุณภาพ 2561


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: tarmeesee@gmail.com