จำนวนบุคลากร

ลำดับที่ ประเภทบุคลากรจำนวนคนอัพเดทข้อมูล
1ข้าราชการ191คน15/10/2566
2พนักงานราชการ4คน15/10/2566
3ลูกจ้างประจำ11คน15/10/2566
4พนักงานกระทรวงสาธารณสุข79คน15/10/2566
5ลูกจ้างชั่วคร่าว1คน15/10/2566
6ลูกจ้างเหมา80คน15/10/2566
รวม366คน15/10/2566
Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team