ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลโคกโพธิ์

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ทางโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ” ครบรอบวันก่อนตั้งโรงพยาบาลโคกโพธิ์ วันที่ 22 กันยายน 2566 ” โดยสมาชิกชมรมพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว และได้มีส่วนร่วมกิจกรรมพิเศษ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสายตรงสมาชิกชมรมฯ ร่วมสมทบทุนการศึกษา ในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลโคกโพธิ์ วันที่ 22 กันยายน 2566

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team