ทีมเวชระเบียนเปิด Class room โปรแกรม E-Claim

ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ทางทีมงานเวชระเบียนร่วมกับงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้จัด Class room ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เบิกทุกกองทุนในโปรแกรม E-Claim ของสปสช. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมพัฒนางานวางระบบงานกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงพยาบาลโคกโพธิ์

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team