คณะอาจารย์และบุคลากรจากศูนย์แพทย์ยะลา

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ภายใต้การนำของ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์นำทีมโดยนายแพทย์ฮาเรส ยานยา และ แพทย์หญิงกชกร คันธฬิกาได้ต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจากศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จังหวัดยะลาและร่วมการเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและจะพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้แพทย์ชนบทต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team