โรงพยาบาลมายอ มาศึกษาระบบงานเยี่ยมบ้าน

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ภายใต้การนำของ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นำโดย พญ.กชกร คันธฬิกา ร่วมกับทีม COC และสหวิชาชีพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ร่วมต้อนรับทีมโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี ในการมาศึกษาระบบงานเยี่ยมบ้าน ระบบ Palliative Care, Telemedicine, คลีนิกผู้สูงอายุ และ Home Ward ในการดำเนินงานทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล พร้อมกับการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลในระบบต่างๆ เช่น Palliative Care , Telemedcine, Home Ward เพื่อนำปรับใช้ในโรงพยาบาลมายอ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ขอขอบพระคุณและยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับทีมโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี ในครั้งนี้

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team