ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ภายใต้การนำของนายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดโรงวาส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team