วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ภายใต้การนำของ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นำโดยบุคลากรโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team