โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ได้ลงนาม MOU Memorandum of Understanding คือหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกันในงานยาเสพติด โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างสูงสุด 100 ตำบล ณ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team