โครงการประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย

โครงการประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ การป้องกันและการซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2567 ภายใต้การนำของนายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลโคกโพธิ์มีความรู้และทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีการเตรียมความพร้อม และสามารถปฏิบัติตามแผนอัคคีภัยและแผนอพยพหนี้ไฟได้
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จำนวน 120 คน โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี คุณเอกชัย จันทรัตน์และทีมงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยจาก เทศบาลตำบลมะกรูด เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์และ สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ ทำให้การอบรมในวันนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางทีมงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรโรงพยาบาลโคกโพธิ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใรครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team