กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2566 ในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2566 หมู่ที่ 5 ตำบลมะกรูด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันเวลา 10.00 น. ณ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team