ซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ) ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยากร คุณเอกชัย จันทรัตน์พร้อมคณะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ทุกฝ่ายได้จัดซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (Table Top) เพื่อกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที #ทางทีมงาน ENV ขอขอบคุณท่านวิทยากรพร้อมคณะและเจ้าหน้าโรงพยาบาลโคกโพธิ์ทุกท่าน

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team